PARTICIPACIÓN DE SOFTWARE ISO-HSEQ ALTAÑA EN EXPONOR 2024